Fm радиоприемник схема


Fm радиоприемник схема Скачать

Передатчики. Това действие не бих казал, че просто и изисква наличие на измервателни уреди с висока точност, които не притежавам. На електрическа схема на дистанционно управление по радиовълни на 27 MHz към телевизионни приемници «София» и «Велико Търново». В кутийките с електронни компоненти. Външни остават управлението (по шина i2c), индикацията и нискочестотния усилвател (ако ще се ползва към високоговорители). Измерения, регулировка, настройка.

Захранващ модул с управление     Имаше вариант да «приспивам» Arduino-платката при POWER OFF и тя да се буди примерно на всеки от 1 до 8 секунди, но това ми се стори безсмислено за небатерийно захранване, така че Ардуино UNO (или Ардуино NANO) при гасене в момента остава работещ и сканиращ дистанционния приемник (или бутон на енкодера) за разрешена команда за включване (бутони от 0 до 9). Добра идея е и добавянето и на по-сериозен входен филтър към антенния вход. УКВ трансиверы. Пето меню, шесто подменю. Неизползваните), както и кодовете на второто дистанционно управление (вдясно на снимката). Като цяло всеки възел може да се оптимизира, изменя, допълва и съкращава при желание. Това грубо може да се провери и без уреди: на ръчен режим (TU) настройте се върху позната радиостанция (на която знаете точно честотата) и добавете честотно отклонение (с помощта на енкодера) от ± (1 ÷ 2) стъпки или ± (100 ÷ 200) kHz от истинската честота. Для дальнейшей перестройки по диапазону необходимо нажать кнопку SB1 SCAN. Ток потребления, мА                                          4. Несмотря на обилие внешнего оформления и торговых названий, все эти приемники собраны на аналогах известной микросхемы TDA7088 [1, 2] фирмы Philips, которая обеспечивает автоматическую настройку, обнаружение станции и остановку сканирования. Изтеглете видео оттук: http://kn34pc. Случи ли се непредвиденото — вадиш, сменяш и продължаваш заниманията. За мен си е разбираемо. Ще трябва да се снабдя с AR1010, RDA5807M, RDA5820, SI4730 за сравнение. Затова вероятно ще изнеса USB порта извън кутията за бъдещите «ъпгрейти». Выход антенны необходимо подключить к точке соединения конденсаторов С1, С2 приемника. Регулиране на усилването с PWM     Нуждаех се от друго елементарно решение на схема за електронен потенциометър. Искаше ми се да повторя регулиране на усилването по начин, който да се вписва в самоделното устройство, като препрочитам то да бъде с дискретни елементи. И без това се «залежаха» при мен вероятно повече от 20 г. Главный тракт приема собран на микросхеме IC1 SC1088 (аналог TDA7088), выполненной в шестнадцативыводном миниатюрном корпусе для поверхностного монтажа. Телеграфные ключи, датчики.